Skijalište Čelimbaša ljeti 2

Kreće uređenje Skijaškog doma pod Čelimbašom

Zahvaljujući osiguranim sredstvima Primorsko-goranske županije i Općine Mrkopalj na proljeće krećemo sa uređenjem Skijaškog doma pod Čelimbašom, s time da ćemo jedan dio građevinsko -obrtničkih radova  izvesti u vlastitoj režiji. Osim uređenja Skijaškog doma u planu je asfaltiranje prilazne ceste u dužini od 90 m kao i uređenje parkinga sa prednje i stražnje strane samog doma.

Uprava

Mrzle drage d.o.o. Mrkopalj

Odgovori